Prawa autorskie

Strona internetowa METRO SERVICES PL Sp. z o.o.
Ku Słońcu 67
71-041 Szczecin
Telefon: +48 91 486 66 00
E-mail: reception@metro-services.pl

Ta strona internetowa została stworzona przez dział Zasobów Ludzkich we współpracy z METRO AG.

Treść witryny jest chroniona prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

Treści mogą być swobodnie wykorzystywane wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie, edycja, tłumaczenie lub inne przetwarzanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstowych lub materiałów graficznych poza ograniczeniami praw autorskich wymaga uprzedniej pisemnej zgody:

METRO SERVICES PL Sp. z o.o.
Ku Słońcu 67
71-041 Szczecin
Telefon: +48 91 486 66 00
E-mail: reception@metro-services.pl