Warunki korzystania

METRO Global Solution Center dołoży wszelkich starań, aby udostępnić tylko prawidłowe i kompletne informacje na tej stronie. Jednak METRO Global Solution Center nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na tej stronie. To samo dotyczy wszystkich linków do innych stron internetowych (zewnętrznych linków), do których ta strona odnosi użytkowników. METRO Global Solution Center nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn, do których prowadzi taki zewnętrzny link. METRO Global Solution Center zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

METRO Global Solution Center nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utratę potencjalnych zysków, które mogą być spowodowane faktami i liczbami lub w połączeniu z innymi informacjami udostępnionymi na tej stronie internetowej.

Prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej

We wszystkich swoich publikacjach METRO Global Solution Center dąży do przestrzegania praw autorskich związanych z wykorzystywaną grafiką, sekwencjami wideo i tekstami lub do korzystania z własnej, stworzonej grafiki, sekwencji wideo i tekstów lub do oferowania grafiki, sekwencji wideo i tekstów z domeną publiczną.

Nazwy handlowe i znaki handlowe używane przy okazji naszej obecności w Internecie, które mogą być chronione przez strony trzecie, podlegają bez ograniczeń przepisom związanym z odpowiednimi prawami do etykiet i prawami własności ich odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. To, że  wspomniany jest jakiś znak towarowy, nie oznacza, że nie jest chroniony prawami osób trzecich.

Prawa autorskie do wszelkich opublikowanych obiektów utworzonych przez METRO Global Solution Center pozostają własnością METRO Global Solution Center. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie takich grafik, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody METRO Global Solution Center.

Jakiekolwiek nieuprawnione lub niezgodne z prawem wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do METRO Global Solution Center i powiązanych z nim firm stanowi naruszenie praw własności i/lub prawa konkurencji.

Skutek prawny zwolnienia z odpowiedzialności

To zwolnienie z odpowiedzialności powinno być postrzegane jako część strony internetowej, z której prowadzono Cię do tej strony. W zakresie, w jakim części lub pojedyncze sformułowania użyte w tym tekście nie są już zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, pozostałe części dokumentu pozostają niezmienione przez ten fakt, zarówno pod względem treści, jak i ważności.