Compliance

Compliance

Dla organizacji takiej jak METRO niezwykle ważne jest, by prowadzić działalność biznesową zgodnie z obowiązującymi przepisami - trzymając się ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego oraz wewnętrznego kodeksu postępowania. Dla nas, pracowników grupy METRO, oznacza to działanie zawsze w sposób właściwy - taki, który pozwala nam chronić interesy naszych Klientów i interesy METRO oraz dbać o dobro naszych pracowników.

Compliance, mocno zakorzeniony w kulturze organizacyjnej METRO, stanowi również integralną część kultury organizacyjnej METRO Global Solution Center. Obowiązujący w METRO Program Compliance został stworzony, by wspierać wszystkich pracowników w spełnianiu wymogów odpowiednich przepisów ustawowych, regulacji i standardów postępowania. W tym celu zostały ustanowione również jasno określone środki. Ich realizacja jest zorganizowana i koordynowana przez Oficerów Compliance działających w każdej lokalizacji METRO, w tym również w METRO Global Solution Center.

Zasadniczym elementem Programu Compliance jest osiem Zasad Biznesowych, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy. Stanowią one podstawę działalności każdej organizacji METRO, dlatego wszystkich nowych pracowników dołączających do METRO Global Solution Center zapoznajemy z nimi w pierwszych dniach pracy. Jako członkowie naszej organizacji są zobowiązani do ich przestrzegania, w czym wspieramy ich poprzez podejmowane działania takie jak cykliczne szkolenia stacjonarne i e-learningowe, spotkania z Compliance Oficerem, dedykowaną komunikację wewnętrzną.

Zasady Biznesowe:

  • Unikamy konfliktu interesów.
  • Nie oferujemy i nie wręczamy korzyści.
  • Nie żądamy i nie przyjmujemy korzyści.
  • Właściwie postępujemy z informacjami firmowymi.
  • Przestrzegamy Prawa ochrony konkurencji.
  • Jesteśmy organizacją wielokulturową, zapewniającą równe szanse i tolerancję dla wszelkiej odmienności - nikogo nie dyskryminujemy.
  • Przestrzegamy godziwych warunków pracy.
  • Przestrzegamy obowiązującego prawa i procedur firmy.

System Raportowania Compliance

Mając na celu zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom lub nieuczciwemu traktowaniu, stworzyliśmy w METRO system raportowania umożliwiający reagowanie na domniemane uchybienia. Jest on dostępny dla naszych pracowników, klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych. Zachęcamy do zgłaszania domniemanych incydentów poprzez dostępny 24/7 METRO Compliance Reporting System. Zgłaszając incydent związany ze zgodnością, zgłaszający może pozostać anonimowy.

METRO Principles on Fair Working Conditions & Social Partnership
METRO Principles on Fair Working Conditions & Social Partnership


Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Maria Antoniewska
Maria Antoniewska

Director People & Culture and Continuous Improvement/Compliance Officer, METRO GSC PL

Kamila Tylicka

Compliance Officer Deputy/People & Culture Senior Consultant, METRO GSC PL