Stopka

Opublikowane przez METRO Global Solution Center

Top Management METRO Global Solution Center PL:

Sylwia Kowalczyk, Chief Executive Officer & Vice President Finance Standardization

Maria Antoniewska, Director People & Culture and Continuous Improvement, Compliance Officer

Sebastian Schyck, Director Operations

Anna Bila, Head of GA Operations

Anna Płonka, Head of Process and Technology Improvement

Marcin Renke, Head of Process Owners Organization

Marta Szumotalska, Head of Finance Standardization

Adres:

Plac Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Telefon: +48 91 486 66 00
E-mail: reception@metro-gsc.pl

METRO Global Solution Center sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000390325, NIP 701-030-55-90, REGON: 143007178, numer rejestrowy BDO: 000026510, kapitał zakładowy: 400 000,000 zł, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.