Stopka

Opublikowane przez METRO Global Solution Center

Top Management METRO Global Solution Center PL:

Sylwia Kowalczyk, Chief Executive Officer

Maria Antoniewska, Head of People & Culture

Anna Bila, Head of GA Operations

Marta Cnotliwy, Head of Service Excellence

Anna Płonka, Head of Process and Technology Improvement

Marcin Renke, Head of AR Operations

Adres:

Plac Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Telefon: +48 91 486 66 00
E-mail: reception@metro-gsc.pl

 

METRO Global Solution Center sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000390325, NIP 701-030-55-90, REGON: 143007178, numer rejestrowy BDO: 000026510, kapitał zakładowy: 400 000,000 zł, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.