Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową oraz naszymi usługami. Przetwarzanie Danych Osobowych jest istotnym elementem naszych usług. Jednakże najważniejsze jest dla nas zaufanie klientów i kontrahentów. W związku z tym naszym priorytetem jest ochrona danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów i kontrahentów. Celem poniższej informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych jest przekazanie szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych i przekazanie informacji o prawach przysługujących podmiotom danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (dalej jako: „RODO”), jak i innymi mającymi odniesienie przepisami kształtującymi procesy przetwarzania danych osobowych.

 1. 1. Informacje ogólne
  1. Administratorem danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą stronę internetową jest METRO GLOBAL SOLUTION CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin (Polska), wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000390325, NIP : 7010305590, REGON: 143007178 (dalej jako: “Administrator”, "METRO", ”my" lub "nam").
  2. Jeżeli masz pytania związane z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych, możesz się z nami kontaktować poprzez wewnętrznego inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe: inspektor ochrony danych METRO, Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin, Polska, email: mgscpl-dataprotectio@metro-gsc.pl.
  3. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia jak zbieramy dane, jak przetwarzamy dane i jak wykorzystujemy dane osobowe w związku z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej oraz w związku z naszymi usługami. Dane osobowe to informacje pozwalające na zidentyfikowanie Twojej osoby. Przetwarzamy dane osobowe, które zebraliśmy, przechowujemy i których używamy ściśle w zgodzie z obowiązującymi ramami prawnymi.
  4. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, które pomagają nam chronić dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, bezprawnym użyciem danych, jak i ich zmiana, czy też usunięciem. Pracownicy METRO są świadomi swoich obowiązków związanych z ochroną Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych i udostępniane danych innym odbiorcom
  1. Niektóre dane osobowe są zbierane automatycznie przez Twoje urządzenie końcowe kiedy korzystasz z naszej strony (np.: komputer, smartfon, tablet itp.). Ma to odniesienie do danych, które przetwarzamy i rejestrujemy w zakresie takim jak: adres IP (przypisany do Twojego urządzenia końcowego), data i czas aktywności oraz typ Twojej przeglądarki, jak i typ Twojego systemu operacyjnego . Czynności te są realizowane dla lepszego dopasowania prezentowanych na stronie treści, jak i do rozwoju naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne analizy, z wyłączeniem działań statystycznych – zawsze w formie anonimowej, są realizowane tylko w ramach zakresu opisanego w niniejszej polityce. Takie dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Reasumując, działania rozwijające naszą stronę internetową są naszym prawnie uzasadnionym interesem.
  2. Jeżeli się z nami kontaktujesz (np. z użyciem skrzynki e-mail: reception@metro-gsc.pl), to przetwarzamy tylko ten zakres danych, które sam nam udostępnisz i który jest dla nas niezbędny dla obsługi korespondencji z Tobą. Podstawa prawna dla tej czynności to art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Realizacja naszych czynności przetwarzania związanych z naszą strona internetową, które określone są w ramach niniejszej polityki prywatności, zakłada współprace z dostawcami usług, którzy są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO. Np. jest to dostawca usługi hostingu, czy też dostawca usług wsparcia informatycznego. Angażowane przez nas podmioty przetwarzające mogą pochodzić z Grupy METRO lub mogą to być całkowite odrębne od Metro podmioty. Podmioty te mogą być zarejestrowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i mogą to być podmioty spoza jego granic. Zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO w takich wypadkach, tj. transferu danych do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych, zapewniamy poprzez odpowiednie zapisy umowne. Większa ilość informacji o transferze danych osobowych poza EOG jest udzielana przez naszego wewnętrznego inspektora ochrony danych: mgscpl-dataprotectio@metro-gsc.pl.
  4. Adresatem niniejszej polityki prywatności są także nasi dostawcy, klienci, kontrahenci oraz ich reprezentanci. W takich przypadkach informujemy, że przetwarzamy dane osobowe dla potrzeb realizacji umów, realizacji naszej działalności statutowej, dla ochrony roszczeń własnych i ochrony przed roszczeniami, a niekiedy także dla realizacji obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów rachunkowo – księgowych. Podstawami prawnymi dla takich czynności przetwarzania są dla nas: art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO. Ponadto, dla potrzeb realizacji tych procesów przetwarzania angażujemy także dostawców usług, którzy są podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO, tj. wsparcie informatyczne i administracyjne. Możemy także udostępnić Twoje dane osobowe odrębnym administratorom, takim jak: audytorzy, prawnicy, podmioty doradcze, hotele, poczta i kurierzy, jak i podmioty zaangażowane w proces obsługi podróży służbowych. Większa ilość informacji o transferze danych osobowych poza EOG jest udzielana przez naszego wewnętrznego inspektora ochrony danych: mgscpl-dataprotectio@metro-gsc.pl.
  5. Jeżeli dane osobowe nie trafiły do nas bezpośrednio od podmiotu danych, to ich źródłem może być: kontrahent lub klient (np. pracodawca, przełożony lub innego rodzaju zwierzchnik podmiotu danych), źródła publicznie dostępny lub inne spółki z grupy METRO. Informujemy także, że przetwarzamy tylko niezbędny katalog danych osobowych, który jest ograniczony służbowych danych kontaktowych.
 3. Cookie

  Używamy plików cookie dla potrzeb zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nas treści i dla zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z tych plików są usuwane po zakończeniu sesji (tzw. cookie sesyjne). Inne cookie przechowywane na Twoim urządzeniu pomagają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnych wizyt (tzw. trwałe cookie). Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w takie sposób, że będziesz otrzymywał informacje o zapisywanych plikach cookie i wówczas będziesz mógł podjąć decyzję odnośnie ich akceptacji; możesz również odrzucić wybrany plik cookie lub wszystkie pliki cookie. Większa ilość informacji na ten temat odnajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować problemy z poprawnym wyświetlaniem naszej strony internetowej. Pamiętaj, że akceptując wybrane kategorie cookie w naszym “bannerze cookie”, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na temat cookie i na temat metod użycia narzędzi analitycznych, jak i na temat przysługujących Tobie praw odnajdziesz na stronie: http://youronlinechoices.eu/ (strona dedykowana użytkownikom z UE).

 4. Usługi indywidualne w ramach strony internetowej
  1. Siteimprove Analytics - Niniejsza witryna internetowa korzysta z usług Siteimprove Analytics, analityki internetowej dostarczanej przez Siteimprove GmbH, Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin, Niemcy. Używamy Siteimprove Anlaytics do analizowania ogólnego korzystania z witryny przez odwiedzających, celem poprawy funkcjonalności naszych stron internetowych (np. przystępności naszych tekstów, funkcjonalności linków itp.) oraz zapewnienia jak najbardziej przejrzystego i użytecznego doświadczenia dla odwiedzających. Przykładowo, tymczasowo zanonimizowany adres IP, przeglądarka, system operacyjny, odwiedzany adres URL, tytuł strony, długość wizyty oraz inne dane statystyczne, są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia jakości, a ich analiza pomaga nam stale ulepszać nasze usługi. Siteimprove wykorzystuje „śledzenie bez plików cookie”, dzięki czemu pliki cookie nie są generowane. Dane gromadzone i przetwarzane przez Siteimprove, są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na terenie UE, a dedykowane centra danych znajdują się w Niemczech i Danii.

   Siteimprove Analytics jest pozbawione plików cookie i zastępuje tradycyjne użycie tych plików za pomocą "Visitor Hash" złożonego z anonimowych danych. Informacje te obejmują zanonimizowane wartości nagłówków IP i HTTP z atrybutami przeglądarki, takimi jak typ i wersja przeglądarki, język i tzw. nagłówek User Agent. Visitor Hash składa się wyłącznie z atrybutów po stronie serwera przekazywanych przez serwer witryny. Śledzenie bez plików cookie nie przechowuje żadnych danych na urządzeniu końcowym użytkownika. Śledzenie bez plików cookie zapewnia brak dostępu do danych po stronie klienta czy dotyczących urządzenia użytkownika. Anonimizacja adresu IP zapobiega identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę przy użyciu metod szyfrowania, takich jak skracanie i haszowanie. Informacje te są skracane i szyfrowane w sposób nieodwracalny.

   Podstawą prawną korzystania z Siteimprove Analytics jest Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i nasz uzasadniony interes w analizowaniu aktywności na stronie internetowej.
  2. Google Analytics: Jeżeli aktywowałeś dobrowolne pliki statystyczne, użyjemy narzędzia Google Analytics w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej jako: "Google"). Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki te pomagają analizować nam jak użytkownik zachowuje się na stronie internetowej. Informacje wygenerowane przez te pliki cookie będą prawdopodobnie transferowane i przechowane przez Google także na terenie USA.

   W przypadku uruchomienia anonimizacji numeru IP na naszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w pojedynczych przypadkach Twój pełny numer IP będzie przekazywane do Google na serwery zlokalizowane w USA. Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego poprawiania naszej strony internetowej. Powstałe w ten sposób dane statystyczne pozwalają nam na rozwój strony i na oferowanie użytkownikom bardziej interesujących treści.

   Na polecenie METRO, Google będzie używał wyżej opisanych informacji dla celów oceny użycia naszej strony oraz tworzenia raportów aktywności na naszej stronie, ponadto Google będzie nam dostarczał inne usługi związane z aktywnością i użyciem naszej strony internetowej.

   Twój adres IP, który będzie przekazywany przez Twoją przeglądarkę jako część działań Google Analytics, nie będzie połączony z innymi danymi od Google. Dane wysyłane przez nas, które są przypisane do cookie, ID użytkownika, jak i jego preferencji będą usuwane automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

   Możesz odrzucić użycie plików cookie, poprzez ustawienia swojej przeglądarki, jednakże wówczas być może nie będziesz mógł wykorzystać pełnych funkcjonalności naszej strony internetowej. Możesz także zapobiec przetwarzaniu zbierania danych generowanych przez cookie, które odnoszą się do użycia Twoich danych osobowych (co dotyczy także adresu IP) przez Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która jest dostępna pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

   Nasza strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Oznacza to, że adres IP jest przetwarzany w skróconej formie, z wyłączeniem możliwości przypisania do osoby fizycznej. Zatem jeżeli dane zebrane dotyczą osoby fizycznej, to są one natychmiast usuwane.

   Używamy Google Analytics do celów analizy i regularnego rozwoju naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną dla użycia Google Analytics jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoja zgoda może być przez ciebie wycofana w każdym czasie bez wpływu na czynności przetwarzania, które miały miejsce przed jej wycofaniem.

  3. Facebook Pixel: Jeżeli aktywowałeś pliki cookie marketingowe, to informujemy, że używamy funkcjonalności Facebook Pixel, jest to narzędzie zarządzane przez Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia( dalej jako: Facebook). Narzędzia używamy na naszej stronie dla celów optymalizacji operacji realizowanych przez użytkowników. Z pomocą Facebook Pixel, Facebook jest zdolny do wyznaczania użytkowników naszej strony jako grupy dedykowanej do wyświetlania reklam i dedykowanych treści w ramach Facebook. Odpowiednio, My używamy Facebook Pixel do wyświetlania reklamy i dedykowanej treści w ramach Facebook dla użytkowników, którzy mogą być zainteresowani nasza stroną internetową. Oznacza to, że z pomocą Facebook Pixel chcemy mieć pewność, że nasze reklamy i dedykowane treści, które są publikowane w ramach Facebook są dostosowane to preferencji użytkownika i nie są dla niego denerwujące. Możemy także użyć Facebook Pixel do śledzenia efektywności reklam i treści dedykowanych publikowanych w ramach Facebook dla statystyk i rozeznania rynku śledząc skąd trafił do nas dany użytkownik, czy też skąd został do nas przekierowany po kliknięciu w naszą reklamę, jak i dedykowaną treść na Facebook (tzw. „konwersja” i „Interakcje użytkownika”).

   Facebook Pixel jest dostarczany przez Facebook dokładnie wówczas gdy wizytujesz naszą stronę internetową i może przechowywać pliki cookie na twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli logujesz się następnie do Facebook lub odwiedzasz Facebook będąc zalogowanym, wizyta na naszej stronie będzie odnotowana na Twoim profilu w Facebook. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, nie dostarczają one jakichkolwiek informacji pozwalających zidentyfikować użytkownika. Jednakże Facebook przechowuje i przetwarza dane we własnym zakresie, więc połączenia tak wygenerowanych danych z profilem użytkownika jest prawdopodobne. Oznacza to, że profil użytkownika może być zidentyfikowany na podstawie tak wytworzonych danych. Facebook przetwarza dane na zasadach określonych w dokumencie: Facebook's Privacy Policy. Możesz odnaleźć więcej informacji o tym jak Facebook Pixel działa, jak i informacje ogólne o tym jak reklamy Facebook są dostarczany w dokumencie Facebook's Privacy Policy: https://www.facebook.com/policy.

   Co więcej, używając Facebook Pixel, używamy także dodatkowych funkcji, tj. "Advanced Matching". W ramach tej funkcji, dane dla utworzonej grupy docelowej ("Custom Audiences" lub "Look Alike Audiences") są transmitowane do Facebook, a następnie szyfrowane. Te dane są informacjami, które my zbieramy przez nasza stronę internetową, tj. dane takie jak nazwisko, adres e-mail itp. – z uwzględnieniem informacji o użytkownikach niebędących użytkownikami Facebook, którzy byli zalogowani do Facebook podczas korzystania z naszej strony internetowej.

   Taki proces przetwarzania jest oparty o twoją zgodę, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   Możesz zrezygnować z Facebook Pixel i zbierania danych, jak i ich użycia dla potrzeb dostarczenia reklam Facebook. Konfiguracja typu reklam oraz dedykowanych treści, które będziesz widział w Facebook, jest realizowana poprzez stronę w ramach Facebook, dla tego celu skorzystaj z zasad użycia opisanych tutaj: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od wykorzystywanej platformy, tj. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

   Możesz oczywiście sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookie dla celów śledzenia, jak i dla celów reklamowych poprzez serwis opt-out (Network Advertising Initiative), tj.: http://optout.networkadvertising.org/ a także przez stronę: http://www.aboutads.info/choices natomiast w przypadku użytkowników z Europy, możesz skorzystać z: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

   Możesz także nie wyrażać zgody na użycia narzędzia Facebook Pixel poprzez wyłączenie cookie marketingowych na naszej stronie internetowej.

  4. Google Tag Manager: Korzystamy także z funkcjonalności takiej jak Google Tag Manager dostarczanej przez Google Ireland Limited (dalej jako: Google), z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Zawarliśmy umowę powierzenia Danych Osobowych z Google, a ponadto podpisaliśmy tzw. standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 RODO. Te klauzule zostały ustanowione z Google jako zabezpieczenia przedmiotowego transferu.

   Google Tag Manager jest usługą pomocnicza, która przetwarza dane osobowe tylko w celach technicznych. Google Tag Manager wspiera inne narzędzia, które przetwarzają Dane osobowe. Google Tag Manager nie udostępnia tych danych. Jeżeli deaktywacja miała miejsce w domenie lub podczas akceptacji plików cookie, to ma to zastosowanie do składników zintegrowanych także z Google Tag Manager.

   W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży optymalizacja korzystania z naszej strony internetowej i możliwość zintegrowania w tym celu odpowiednich komponentów. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Po więcej informacji dla Google Tag Manager skorzystaj z : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 5. Treści od podmiotów trzecich

  Nasz strona internetowa wykorzystuje funkcje do umieszczania, wyświetlania i odtwarzania filmów oraz innych treści zewnętrznych (treści stron trzecich). Zawartość jest domyślnie nieaktywna, co oznacza, że dane osobowe nie są transferowane do strony trzeciej (tj. dostawcy usługi) gdy użytkownik przegląda stronę. Jest także możliwe przeglądanie naszej strony internetowej bez narzędzi zewnętrznych. Zawartość strony można aktywować na dobrowolne i indywidualnie dla każdego dostawcy zewnętrznego. W ten sposób wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, przesyłanie Twoich danych osobowych (dane dotyczące użytkowania, dane metakomunikacyjne - zwłaszcza adres IP, dane o lokalizacji, jeśli dotyczy) do dostawców zewnętrznych oraz być może również przetwarzane w krajach trzecich, takich jak USA. Podstawą prawną przekazania danych jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 sek. 1 lit. a RODO. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie na przyszłość, usuwając znacznik wyboru dostawcy zewnętrznego.

  Dalsze przetwarzanie odbywa się na własną odpowiedzialność odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

  Informacja szczegółowa YouTube:

  YouTube jest serwisem należącym do Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Spółka matka: Google LLC, z siedzibą w USA,1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA.

  Niezależnie od odtwarzania osadzonych filmów, przy każdym wywołaniu tej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z siecią Google „DoubleClick”, co może powodować dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Informacje o plikach cookie używanych przez Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&gl=en.

  Informacja szczegółowa Google Maps:

  Nasza strona internetowa używa wtyczki Google Maps. Ta usługa jest dostarczana przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Cel i zakres danych zbieranych i dalej przetwarzanych oraz użycie danych przez Google, tak samo jak i katalog Twoich praw i ustawienia zakresu przetwarzania danych, odnajdziesz w informacji o przetwarzaniu danych osobowych opublikowanej przez Google:

  https://www.google.com/policies/privacy, serwis Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 6. Podanie Danych Osobowych I okresu przetwarzania.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku korzystania ze strony internetowej nie jesteś zobligowany, na podstawie przepisów prawa, to dostarczania nam danych osobowych. Odmowa dostarczenia nam danych osobowych nie ma dla Ciebie negatywnych skutków, za wyjątkiem sytuacji, w których nie będziesz mógł skorzystać z naszych niektórych usług. Dane osobowe, które udostępniasz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, w jakim były przetwarzane, do czasu gdy zażądasz abyśmy usunęli Twoje dane lub do czasu upływu ustawowego okresu przechowywania. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, usuniemy Twoje dane, jeśli wycofasz zgodę, chyba że prawo wymaga od nas zachowania danych osobowych.

 7. Twoje prawa

  Zgodnie z RODO masz prawo do:

  1. informacji o przetwarzaniu Twoich Danych osobowych i zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. sprostowania danych niedokładnych i uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia Twoich danych osobowych i jeżeli dane te były opublikowane, METRO poinformuje innych administratorów o Twoim żądaniu (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. przeniesienia danych, co oznacza dostarczenie Twoich Danych w formacie powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego i/lub przekazania Twoich danych osobowych do innego administratora danych (art. 20 RODO),
  6. wycofania zgody - cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 17 RODO),
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO), możesz się w tym celu skontakować z wewnętrznym inspektorem Ochrony Danych METRO w każdym czasie (adres: dataprotectio@metro-gsc.pl.). Masz także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z RODO (art. 77 RODO).

  Właściwy organ nadzorczy:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
  Adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
  Telefon: +48 22 531 03 00 / +48 606 950 000
  E-mail: kancelaria@uodo.pl
  Strona internetowa: www.uodo.gov.pl

  Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z treścią art. 21 RODO pod warunkiem, że istnieją ku temu podstawy, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa, prześlij swoje żądnie e-mailem do wewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych METRO (adres korespondencyjny wskazano powyżej).

 8. Aktualizacja

  METRO zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści niniejszej polityki prywatności. Zmiany w treści będą każdorazowo umieszczane na naszej stronie internetowej.

  METRO GLOBAL SOLUTION CENTER
  Ostatnia aktualizacja: Maj 2022